Poniedziałek - Piątek, 10.00 - 18.00

Magdalena Piegza

Dr n med. Psychiatra

Pracuję jako adiunkt w Katedrze Psychiatrii WNMZ Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W kwietniu 2007 roku uzyskałam tytuł specjalisty z zakresu psychiatrii, a rok wcześniej stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: „Objawy depresji i lęku oraz poczucie koherencji u kobiet poddanych diagnostyce inwazyjnej choroby wieńcowej”. Od marca 2016 roku jestem specjalistą z dziedziny seksuologii, którą ukończyłam z najlepszym wynikiem i wyróżnieniem uzyskując tytuł Specjalisty Roku 2016 w dziedzinie seksuologii oraz dyplom z rąk Ministra Zdrowia. Jestem autorką i współautorką ponad 100 artykułów naukowych publikowanych w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach medycznych. Ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawniający do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty. Współpracuję z Kliniką Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, rozwijając swoje zainteresowania dotyczące zagadnień z pogranicza psychiatrii i kardiologii. Moje zainteresowania dotyczą także problemów związanych z funkcjonowaniem seksualnym kobiet i mężczyzn. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz od 2017 roku European Society for Sexual Medicine (ESSM). Na co dzień zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych (otępienia, uzależnienia, schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia nastroju, nerwicowe, osobowości), diagnostyką i leczeniem dysfunkcji seksualnych, zaburzeń identyfikacji płciowej, preferencji seksualnych, zaburzeń psychologicznych i zachowania związanych z rozwojem i orientacją seksualną oraz psychoedukacją. Przez trzy lata pełniłam funkcję sekretarza Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Stale wykazuję duże zainteresowanie problematyką zawodową, systematycznie pogłębiam wiedzę fachową uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach i zjazdach psychiatrycznych i seksuologicznych. Od wielu lat prowadzę zajęcia ze studentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu psychiatrii i seksuologii oraz pełnię funkcję opiekuna Koła Naukowego.