Poniedziałek - Piątek, 10.00 - 18.00

Polityka prywatności

Regulamin polityki prywatności i polityki cookies Gabinetu Zdanmed

 

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w witrynie internetowej zdanmed.pl. Administratorem witryny internetowej jest …

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP: … i numerem REGON: ….

I Dane osobowe

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów witryny internetowej zdanmed.pl w celach kontaktu z Klientami.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności przekazanych mu danych. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia dodanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.

II Polityka cookies

1. Witryna internetowa zdanmed.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Przeznaczone są do korzystania ze stron witryny. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator witryny zdanmed.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator witryny wykorzystuje pliki cookies w celu:

• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu witryny do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

• możliwości logowania do witryny;

• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie witryny.

5. Witryna stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony witryny (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Operator witryny informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej witryny.

8. Pliki cookies z których korzysta witryna (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) nie będą udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są na stronie jej producenta.