Poniedziałek - Piątek, 10.00 - 18.00

Wskazówki dla Pacjentów

Przed planowaną wizytą proszę podać w Recepcji dane osobowe, adresowe, nr. PESEL  ewentualnie okazać Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego  do przepisania refundowanych leków.

Do uzyskania zwolnienia lekarskiego na druku L4 niezbędny jest NIP pracodawcy.

Na każdą wizytę proszę przynosić karty informacyjne wraz z całą dokumentację lekarską (zdjęcia rtg ,CT, MR, USG itp.) i wykazem używanych leków!
Do badania USG i UROFLOWMETRII wskazane dobre wypełnienie pęcherza!